Com fem la cervesa a casa?

La fabricació de cervesa consta de 3 etapes principals, us resumim breument aquestes etapes i potser algun dia les expliquem amb més detall:

molturació dels malts

La mólta de les maltes la fem amb un molí una estona abans de començar la maceració.

-La maceració: On es posa en contacte el gra de cereal maltejat, acabat de moldre, amb aigua calenta (en un procés on es fa un escalfament esglaonat de l’aigua per aconseguir extreure les millors propietats dels malts). Aquest procés extreu els sucres de la malta i se n’obté un most amb el que es fa la següent etapa.

-La cocció: El most obtingut anteriorment es porta a ebullició i se li addiciona llúpol. En aquesta etapa preparem una “infusió” de llúpol que tindrà diverses característiques (amargor, aroma, etc.) depenent de les quantitats i tipus de llúpol que utilitzem i del moment on el posem a l’olla. La cocció a més, serveix per desinfectar el most i assegurar-nos una bona fermentació.

-La fermentació: El most obtingut en l’apartat anterior es refreda i quan es troba a temperatura ambient se li addiciona el llevat. El llevat és el responsable de transformar els sucres extrets en l’etapa de maltejat en etanol (alcohol) i diòxid de carboni (gas). Aquesta etapa es fa en 3 processos (fermentació primària, fermentació secundària i maduració a l’ampolla) i dóna a la cervesa els aromes, gas, etc. que la fan òptima per al seu consum (es pot començar a consumir aproximadament 1 mes després d’iniciar la fermentació, però és un producte viu que evoluciona amb el temps). Per a obtenir una fermentació òptima, necessitem temperatures per sota dels 20ºC, això, degut a que no podem controlar de cap forma la temperatura ambiental, ens limita l’època en que podem fer cervesa als mesos de tardor i sobretot hivern.