Per què eco?

Des de que vam començar a fer cervesa a Cerveses JK hem fet una aposta ferma per les matèries primeres ecològiques. Us volem explicar què vol dr i perquè utilitzem aquests productes ecològics.

Què és la certificació eco?

La certificació de producte ecològic és una garantia que els ingredients utilitzats han estat produïts d'acord amb l'agricultura ecològica. Això vol dir que els ingredients que utilitzem per a fer les nostres cerveses provenen daquesta forma d'agricultura. L'agricultura ecològica està subjecta a una normativa estricta que regula els pesticides i d'altres additius que es poden utilitzar durant el conreu. Principalment evita l'ús de pesticides de síntesi química, per entendre'ns, productes que no es troben a la natura si no que sintetizem els humans de forma artificial. Per tant, no vol dir que l'agricultura eco no pugui utilitar en determiandes situacions algus pesticides, però aquests són més "naturals" que els que s'utilitzen en l'agricultur convencional. Val a dir que el concepte eco és només vàlid per productes d'agricultura i ramaderia, per tant, altres ingredients de la cervesa (com, per exemple, l'aigua o els llevats) no es poden catalogar com a ecològics o no ecològics.

El símbol de l'ecofulla (dreta) és el símbol que en l'etiquetatge mostra que un producte és certificat eco a nivell de la Unió Europea. En el cas de Catalunya pot anar acompanyat (però no és obligatori) del logo de l'entitat reguladora; el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) (esquerra):

 

 

Què ens aporta al nostre producte?

Les primeres matèries eco (llúpols, maltes, etc.), passen un control de traçabilitat en el qual se certifica que no hi hagi restes de pesticides de síntesi en el producte. Per tant, són productes més saludables tan per al nostre cos (en no ingerir productes químics innecessaris) i per la natura (en evitar la contminació de sòls i aigües subterrànees). A nivell de gustos i sabors les seves propietats són iguals si no superiors als dels productes covencionals. Per tant, apostar pels productes ecològics és beneficiós tant per al nostre cos com per al planeta.

Per què són més cars?

En no utilitzar tants pesticides, les pèrdues per acció de plagues, etc. són majors en els camps certificats eco, això vol dir que cada planta tindria un rendiment menor que la mateixa planta conreada de forma convencional. Per tant, per què el pagès tingui un preu just per la seva feina, els preus que hem de pagar són més cars. A més, la producció ecològica està subjecta a tota una sèrie de controls, auditories, etc. que també hem de sufragar els productors eco. Això fa que els productes certificats ecològics acabin enint un preu superior als de l'agricultura convencional.